Welkom

Ons platform Hallòw is een platform waar..

Data vanuit slimme hulpmiddelen vertaald wordt naar diepgaande inzichten, informatie ten behoeve van productontwikkeling samenkomt en data van productprestatie op afstand kan worden uitgelezen om efficiënte service te kunnen verlenen.

U begrijpt ons al. Wij willen met Hallòw®  het welzijn van zowel cliënt als zorgverlener verbeteren en de kwaliteit van de zorg verhogen.

An endless connection

of knowledge

Wie zijn wij

Iedereen is op zijn manier bezig met zorg en welzijn. Als onafhankelijke gids én regisseur verbindt Hallòw alle vragen, behoeften en initiatieven van cliënt, verzorger, zorgmanager en verzekeraar. Zo krijgen we samen grip op een aangenaam leven en betaalbare zorg. Hallòw biedt waardevolle inzichten voor betaalbare en bereikbare zorg en welzijn. Hiermee helpen we kennisinstellingen en producenten met het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe technologieën en innovaties in de zorg.

Hallòw waakt over ons welzijn en over de kwaliteit van onze zorg. We maken het werk van thuiszorg en mantelzorgers lichter, zodat er meer aandacht overblijft voor de cliënt. Zo verbeteren we het welzijn en de kwaliteit van leven voor cliënten én zorgverleners.

OVER HALLÒW
Om het wakend oog binnen de zorg te kunnen blijven innoveren en onze smartproducten voor iedereen toegankelijk te maken, kozen wij voor ons eigen platform. Een platform dat het uitroept: Hallòw®.

Door de toenemende zorgbehoefte komt de zorg onder constante druk te staan. Goede zorg sluiten wij in ons hart. Zorg en welzijn moeten bereikbaar en betaalbaar blijven voor iedereen.

Het blijft een uitdaging om met ons platform Hallòw® alle vragen, behoeften, kennis en ervaring, te connecteren met de verzorger, de zorgmanager, de producent, de verzekeraar en de overheid. Dat doen we allemaal met slechts één doel: het verbeteren van zorg. Voor meer bescherming. Voor u. Voor mij.

HALLÒW® ONTZORGT

Met ons digitaal data- en kennisplatform maken we flexibele en effectieve zorg mogelijk, ook op afstand. Voor de cliënt kan deze passendere zorg een bijdrage betekenen aan het vergroten van de kwaliteit van leven. Ook kunnen we met ons platform de zorg slimmer inrichten en daarmee efficiënter maken. Samen met de zorgverleners maken we maatwerk mogelijk, stimuleren we innovatie en creëren we inzicht. Een win-win situatie. Daar houden wij van.

EEN EFFICIËNTE AFSLAG

We maken de zorg steeds slimmer, met slimme producten als bijvoorbeeld met een van onze Bossy® producten. Door passende zorg te verbeteren in haar bereikbaarheid en door het blijven streven naar betaalbare zorg, nemen we met Hallòw® een efficiënte afslag. Het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en zorgproducenten verbetert niet alleen onze eigen producten, maar biedt ook de mogelijkheid om ieder ander slim product aan te laten sluiten.

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE

De zorgmarkt wordt door de vergrijzing overspoeld. Om goede zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, hebben we slimme producten nodig. Hallòw® helpt bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën, doordat ons digitaal platform inzicht geeft en ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van nieuwe productconcepten voor aanvullende dienstverlening.
Efficiënter. Betaalbaar. Bereikbaar.

DE BOSSY® SMARTPRODUCTEN COMBINEREN

Naast het Bossy® Smartmatras, werken wij hard aan het Bossy® Smartbed. Met het Bossy® Smartmatras verbinden wij de cliënt met de verzorger. Geïntegreerde sensoren signaleren de aan- en afwezigheid en de tijdsduur van een lighouding. Met de bedrand-detectie wordt het inzichtelijk wanneer een cliënt aanstalten maakt het bed te verlaten. Alle alarmen worden uiteraard ingesteld binnen de normen die voor de zorg gewenst zijn.

Bij het Bossy® Smartbed zijn er andere wensen. Dit innovatieve bed kent een gewichtstrend, kan aangeven of de onrusthekken open of dicht zijn, de rem erop of eraf staat en geeft de stand van het bed weer. Daarnaast verstelt het Bossy® Smartbed automatisch naar de individueel instelbare hoogte, die de verzorger behoeft, zodra deze aan het bed zorg gaat verlenen. Dat is smart!

Study the data

to support care

HALLÒW® IS ONEINDIG

Het platform Hallòw® is een onafhankelijk platform waar producten van diverse fabrikanten aan gekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld een smartbed en een smartmatras. De techniek is hierin oneindig. Als we samen blijven werken met een groep mensen die hetzelfde probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, komen we met echt unieke en innovatieve oplossingen. En juist in dat samenbrengen schuilt onze kracht: Hallòw®.

Contact

Hallòw platform

Connect Foam Care B.V.
Willem Alexanderstraat 5, 6691 EE Gendt, Nederland
info@hallowplatform.com
KVK 68245327 | BTW NL857358984B01

Telefoonnummer

+31 (0)85 04 04 846